Funktionen

Diabetesberatung

DGKS Gabriela Wayd
Diabetesberaterin
E-Mail:

DGKS Daniela Hatzl
Diabetesberaterin
E-Mail:

 

Hygienefachkraft

DGKS Karoline Prasser
Hygienefachkraft
E-Mail:

 

Endoskopie

DGKS Susanne Pichler
Stationsleiterin Endo- und Gastroskopie
E-Mail:

 

 

Operations- und Simulationszentrum

Leitung

DGKP Michael Weldi
OP-Koordinator
E-Mail:

 

 

Bereichsverantwortliche DGKP Operations- und Simulationszentrum

Michaela Eisenberger
Bereichsverantwortliche OP- und Simulationszentrum
E-Mail:

 

 

 

Bereichsverantwortlicher DGKP Anästhesie & PACU

DGKP Peter Jeitler
Bereichsverantwortlicher Anästhesie & PACU
E-Mail:

 

Bereichsverantwortlicher DGKP Schmerzambulanz

Marion Koch
Bereichsverantwortliche DGKS für den Bereich Schmerzambulanz

 

Sozialarbeit

Sylvia Müller-Moraes
Leiterin Sozialarbeit
E-Mail:

Angelika Kreuzer
E-Mail:


Zurück